امپراتوری عثمانی

 


در قرون شانزدهم و هفدهم، امپراتوری عثمانی ترکان مسلمان، قوی‌ترین امپراتوری در اوج قدرت خود از مجارستان تا مصر و از الجزایر تا عربستان امتداد داشت که بیش از۵/۲ (پنج ممیزدو) میلیون کیلومتر مربع (۹۷۵۰۰۰ مایل مربع) را در بر می‌گرفت. سلطان در پایتخت، قسطنطنیه زندگی می‌کرد و امپراتوری را به کمک شبکه عظیم خود اداره می‌نمود. امپراتوری عثمانی پس از صد‌ها سال اقتدار، به مرور افول کرده، در سال ۱۹۲۳ سقوط کرد.

ترکیه امروز۱۳۰۰م

قبایلی از آسیای مرکزی به فرماندهی عثمان اول نخستین سلطان امپراتوری عثمانی به خاورمیانه مهاجرت کرده و در آناتولی «ترکیه امروزی) ساکن می‌شوند.

۱۳۵۰

عثمانیان به سرزمینهای اطراف به ویژه متعلقات دشمنان بزرگ خود، مسیحیان بیزانس حمله می‌کنند.

۱۴۵۰

عثمانیان بر قسمت عظیمی از امپراتوری هزار ساله بیزانس از جمله یونان، بوسنی، آلبانی و بلغارستان حکومت می‌کنند.

۱۴۵۳

در حدود یکصد تا یکصدوپنجاه هزار ترک عثمانی پایتخت امپراتوری بیزانس، قسطنطینه را فتح می‌کنند هر چند که مسیحیان ۵۴ روز مقاومت کردند.

نکته اضافی : بنطر میرسد از همین تاریخ است که اروپاییان مسیرزمینی تجارت خود با آسیا را از دست داده وبنابراین تلاش می نمایند تا از طریق دریا راهی برای تجارت خود پیدا کنند.(کشف آمریکا را ملاحظه کنید)۱۵۲۶

بزرگ‌ترین سلطان سلیمان اول «سلیمان کبیر) پیروزیهای بسیار مهمی را در مجارستان بدست می‌آورد. ارتش مجار را در جنگ موهاکس از پا دراورده و لویس دوم پادشاه بوهم و مجارستان را به قتل می‌رساند.

۱۵۲۹

ارتش عثمانی به منظور گسترش امپراتوری خویش تحت امر سلیمان اول تا وین پیشروی می‌کنند اما برای تصرف آن ناکام می‌ماند.

۱۵۷۱

در جنگ لپانتو عثمانیان تحت امر سلیم دوم تمام امید خود را برای تصرف تمام دریای مدیترانه از دست می‌دهد. نیروی دریایی آنان در عرض سه ساعت به وسیله نیروی مشترک مسیحی مغلوب می‌شود.

۱۶۸۳

سربازان اتریشی و لهستانی حمله دیگر ترکان عثمانی به وین را عقب رانده و به گسترش امپراتوری عثمانی پایان می‌دهد.

۱۶۸۵

امپراتوری عثمانی در ۲۰۰ سال آینده رو به افول می‌گذارد و بسیاری از ملت‌ها استقلال خود را باز می‌یابند حکومتهای فاسد و سلاطین ضعیف نیز به کاهش قدرت امپراتوری کمک می‌کند.

۱۹۰۸

گروهی از افسران ارتش که به ترکان جوان مشهور شدند، شورشی را رهبری می‌کردند. که خواهان حکومتی با آزادی بیشتر باشد.

۱۸- ۱۹۱۴

امپراتوری تحت امر قهرمان نظامی مصطفی کمال (بعد‌ها کمال آتاتورک نامیده می‌شود) کنترل حکومت را بدست گرفته و دستگاه سلطان را بر می‌اندازد.

۱۹۲۳

با آمدن کمال، امپراتوری عثمانی به پایان رسیده و تبدیل به جمهوری ترکیه می‌گردد. مصطفی کمال یا‌‌ همان آتاتورک نخستین رئیس جمهور می‌باشند.

 

تبدیل تاریخ میلادی به قمری وبالعکس