یی ی ی .

Donations entre vifs (ی- )
ی ی . ۷۹۵ ی ی : ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی (ی ) ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی (ی) ی. ی () ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی.

Donation deguisee

 (ی) ی ی ی ی


 (ی - ) یی ی ی ی ی ی ی ی.

Donation de biens a venire
 () ی . ی .


 (- ) ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑ ی ( ۸۰۱ ی)

 

. (ј. )

 
یی
یی ی .


 

ʘ Attenta
ی ی ݘ ی ی . ی Ș :

ʘ Effraction
 ( ) ی ی ی . (ј. )

ʘ ()
ی . (ј. ی- )

ʘ ()
- ی ی ( ۱۳۳).
- (ی ) ی ی ی ( ۳۶۵- ۳۶۶ ).

ʘ Attenta a la pudeur
 () ی ی ی ( И ی ) ǘ ی ј. ی viol . (ј. ʘ )

 
ʘ
 () ǐی. viol ʘ ی . (ј. ʘ )

 
 () јی ی .

 
 () И ی ی ی ی ی ( ۲۷۲ ).

 
ی
 (- ) ی ی ی ی ǘ ی.


ی ی ی ی (یی ی) ی ی.

 
ی Depense
- ی. ی Ș : ی ی ی ی ی ( - ) ی Frais ی ی ی .

ی
ی ی ی ی ی ی (͘ ی ی ) ی  ی ی ی ی ( ۲۹- ۳۲ ی ).

ی Ԙʐ
ی ( Ҙ ی ی ی) И ی ۱۴- ۲-۳۱۹ ی ی ی ی ی ی Ԙʐی .

ی ی
 () ی ی ی ȁ ( ۶۸۸ ی ی).

 

ی ی ی
 (ی) ی ی ی ی (۶۸۵ ی ی ).

 

ی ی
 () ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ۴۳۵ - ۷۱۷ ی ی).

ی ݘی ()
ی ݘی () ی ۱۳۹۲۴ ۳ -۹- ۲۲ ( ۱۳۲۲ ۲۰۱) ی ۴۷۴۵۸-۱۷۳۶۴ ۲۲- ۱۲- ۱۷ ݘی ( ی ݘی ی) ی ی ǐ ݘی ϐ ی ی ݘی ی ( ۱۹ ۱۳۴۳ ).

 
ی ͘ Frais de jugement
ی ی ͘ ϐ ی ی ( ۶۸۳-۶۸۴- ۶۸۶ ی ).

ی
ј. ۲۱۵۳ ۶۱۵۲- ی ی Depens () ی ѐ ϐ ی ( ) ۶۸۱- ۶۸۲-۶۸۹ ی ی ی ͘ ( ۶۸۱- ۶۸۳ ی ی ).

 

ی
 (ی) ی ی ی ی ϐ ی ( ۶۹۱- ۶۹۲ ی ی ی).

 

ی

 () ی ϐ ی ( ۶۸۷- ۶۸۸ ی ).
ی Frais funeraires

ј. ј ( )

ی Frais de justice
 () ی (ی ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ( ۷۱۷- ۷۱۸ ی ی ی).

 

ی
 () ی ی ی (ј. ی ) ی:

- ی ی ی ی ی ی ی
- ی ݘی ǘ... (ј. ی ݘی).
- ی ی ǘ...
- ی  ی ی ۱۵ .
ی ۱۳۹۲۴ ۳- ۹ ۲۲ ۱۸ . (ј. )

ی
 (ی) ( ی ی ).

ی
 () . ی ی ی ی . ی ی ی ј (ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ی .


( ۲۱۲ ی ی).

 

ʐ Ratio
ی ی ی ی ی.

 
ی ی Coexistance pacifique
ی юی ( ی ی ی ) ی ی ϐ ی .

 
ϐ Commorientes ou comourants
 () ( ی یی ) یی ی ی یی ( ۸۷۳ ۸۷۴ - ).

 

ی
یی ی Ș. ی Ș ǘ ی ی ی. (ی ی) ( ۷۹ ی).

 
ی ی ()
ј ی ϐ ی ی ی ی ی . ی ϐ Ԙی ی ی ϐ یϐی ی ی ی ی ی ی ϐ Ԙی ی ( ۱۲۷ ی ۲۸-۹-۱۳۲۲).

 

ی
 () ی ј یϐ ( ی ϐ - ی ی یϐ ) ی ی ی ѐ یϐی ی ی. ( ۱-۴ ی ی ۲۷-۸-۳۸ ۴۰ ۲۶-۱۲-۳۷).

 

ی
 () () ۵۹ ۱۵-۳-۱۳۱۶ یϐی Ԙی یی یی ј ǘ ی ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی) ۴۴ ی : ۴۶۰۸ ۲۴-۷-۱۳۱۶ ۱۳۱۶ ۲۷۷ ( ۵۹ ی ۲۷- ۶ - ۲۲ ی . (ј. ی ی ی)

ی
یی ۳۳ ۱۹/ ۱۰/ ۴۰ ی ی ی یϐی ی. - ǁ - ۶۱.

 

 ی
ی ( ی ) . (ј. ی)

 

ی ی Chambres reunites
 () ی یϐی ͘ ی ϐ ͘ ( ۵۷۶ ی ).

ی
 ( ی) ی ی یϐ ϐ ی ( ۳۳ ی ی ۱۳۴۴).

 

ی ی
ی . (ј. ی )

ی
 () یی ј ی ǘ ی ی ی ی ǘ یϐ ی. ( ۶-۲۵-۲۵ ).

Ґ