شکوائیه

 

دادخواست کیفری

(شکوائیه ویاعریضه هم می گویند)      

۱ - شکوائیه در خصوص صدور چک بلامحل
۲ - شکوائیه در خصوص فریب درازدواج
۳ - شکوائیه در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی
۴ - شکوائیه در خصوص ترک انفاق توسط شوهر
۵ - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی
۶ - شکوائیه بدلیل ثبت نکردن واقعه ازدواج دائم
۷ - شکوائیه به دلیل ثبت نکردن واقعه طلاق
۸ - شکوائیه به دلیل تدلیس در ازدواج (فریب به عنوان داشتن تمکن مالی یا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی)
۹ - شکوائیه ترک انفاق ۲
۱۰ - شکوائیه جعل مهر و امضای شخص حقیقی
۱۱ - شکوائیه در رابطه با جعل سند عادی
۱۲ - شکوائیه علیه ربا دهنده
۱۳ -شکوائیه در خصوص کلاهبرداری
۱۴ - شکوائیه علیه پدر به دلیل عدم پرداخت نفقه اولاد
۱۵ - شکوائیه در خصوص ایجاد رابطه زوجیت بدون ثبت رسمی

۱۶- شکوائیه در خصوص خیانت در امانت